Yoga depressie

Yoga is effectief bij depressie klachten. Door yoga te beoefenen wordt je meer ontspannen, je hebt minder last van (depressieve) gedachten en (depressieve) emoties. Je leert om je aandacht te richten en bewust lichaam, geest en denken te ontspannen. Doordat yogatechnieken snel en diep doorwerken, zal je je na de eerste yogales al wat meer ontspannen voelen. Als je yoga blijft beoefenen zullen de klachten van je depressie afnemen. Hieronder een korte uiteenzetting waarom yoga effectief is bij depressie klachten.  

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 

 

Waarom yoga helpt bij een depressie

 

Je komt in beweging en daardoor komen er hormonen in de hersenen vrij die je wat blijer laten voelen

Yoga is een vorm van beweging en uit onderzoek blijkt dat regelmaat bewegen helpt om je minder depressief te voelen. Na een half uur bewegen komen er stofjes in je hersenen vrij, die ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Dit heet in de hardloperswereld ook wel de bekende ‘runnershigh’.

Als je je beter gaat voelen heb je minder last van je depressieve gevoelens. Je kan gemakkelijker afleiding zoeken, omdat je je wat beter voel.

Daardoor komt er weer perspectief in je leven en lijd je minder onder je depressieve stemmingen en gedachten. Ook bouw je conditie op door in beweging te komen en ga je je fitter voelen.

 

Bewust spieren aan en ontspannen helpt om spanning en stress te ontladen

Yoga helpt om de stress en spanning in je lichaam in beweging te zetten. Door bewust een yoga houding aan te nemen ga je letterlijk de depressieve gevoelens, spanningen en stress van je af schudden.

Tijdens de yogales worden eerst spieren actief aangespannen. Nadat we tijdens de yogales de spieren hebben aangespannen gaan we de spieren vervolgens ontspannen. Door de spieren aan te spannen en te ontspannen zal de tonus (spierspanning) van de spieren minder worden.

Je zal merken dat lichaam en geest invloed op elkaar uitoefenen. Hoe meer het lichaam ontspant, hoe beter jij je gaat voelen. Mijn advies is dan ook om met regelmaat yoga te beoefenen om te leren ervaren dat je naast depressieve klachten ook kan ontspannen.

 

Vind je het een stap om naar een yoga les te komen? Vraag ondersteuning van je omgeving en vraag of een vriend of vriendin mee wil gaan

Het is belangrijk om te realiseren dat je omgeving je kan ondersteunen om niet teveel toe te geven aan depressieve gedachten en emoties. Deze depressie gevoelens en gedachten zorgen ervoor dat je overal tegen op ziet, en moeilijk in beweging komt.

Het is dan belangrijk om te realiseren dat jouw directe omgeving een steun voor je kan zijn. Vraag bijvoorbeeld of ze samen met jou naar een yogales willen gaan.

depressie bewegen

Yoga en depressie (het nut van bewegen)

 

Bij yoga leer je anders met negatieve (depressieve) gedachten om te gaan

Tijdens de yoga oefenen we op een vriendelijke, niet oordelende manier. We nemen lichaamshoudingen aan en onderzoeken onze mogelijkheden binnen ons lichaam. Een belangrijk uitgangspunt tijdens de yoga is dat je het niet goed of fout kan doen.

In de yoga noemen ze dit wel eens: “de houding van geen houding”. Deze houding kan helpen om anders met jou depressieve klachten om te gaan. Minder oordelen kan helpen om minder onder je depressie gedachten te lijden.

 

Tijdens de yogales proberen we vorm te geven aan de depressie

Dit idee van niet oordelen in de yoga staat haaks op de negatieve gedachten die je tijdens een depressie kan hebben. De depressieve gedachten gaan meestal over dat je niet goed bent, je het niet meer ziet zitten en er geen oplossingen zijn.

Het zijn zware negatieve depressieve gedachten die niet helpend zijn. In de yoga proberen we aan deze gedachten niet te veel aandacht te scheppen, maar gaan we met onze aandacht naar het lichaam. In het lichaam gaan we bewegen en geven we vorm aan de zware depressieve gevoelens en gedachten.

 

Bij yoga beoefenen we om te voelen en waar te nemen, zonder te oordelen

Tijdens de yoga strekkingen in de houding proberen we niet over te oordelen maar vooral waar te nemen en te voelen. Waar zit de onrust, de pijn en het zware gevoel? Hoe is het met je hoofd, je rug, armen, benen en voeten? Waar voel je spanning in je lijf? Wat gebeurd er met de spanning als je beweegt en dieper uitademt?

We gaan bewegen en door beweging geven we vorm aan de negatieve gedachten en emoties in ons hoofd. Als je yoga blijft beoefenen zal je minder onder de depressie klachten gaan lijden.

 

Je leert anders met negatieve (depressieve) gevoelens om te gaan

Lichaamsspanning (her)kennen & ombuigen. Wat gebeurd er in het lichaam als je stress ervaart? Wat doe je bijvoorbeeld met je schouders, rug en nekwervels en wat is de stand van je voeten je armen? Welke houding neem je aan als je ontspannen bent? En welke als je druk aan het nadenken bent? En welke voordat je net gaat slapen?

Depressieve gevoelens kunnen zeer zwaar voelen. Het is in de yoga beoefening de kunst om te leren bewegen in deze zwaarte. Telkens dieper uit te ademen en vorm te geven aan wat er in het lichaam te voelen is. Je zal merken dat je door je depressie minder gevoel hebt in bepaalde lichaamsdelen en dat ze misschien gespannen zijn.

Door yoga te beoefenen kunnen we leren anders met deze lichaamsspanningen om te gaan. Jou depressieve gevoelens zullen veranderen tijdens en na de yoga beoefening.

 

depressie yoga

Depressie en yoga

 

Je leert je aandacht te richten

Door de aandacht te leren richten en je meer bewust te worden van je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, geef je jezelf de mogelijkheid een keuze te hebben waar je aandacht op gericht is. Je hoeft niet meer in dezelfde oude (depressieve) patronen te blijven hangen.

De aandacht leren richten is een zeer krachtige manier om minder met je depressie bezig te zijn. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat we de depressie niet weg stoppen, maar dat we enkel onze aandacht verleggen.

Yoga beoefenen tegen je depressie is daarom ook een zeer krachtige techniek, om minder te leiden onder jou depressieve gedachten.

 

Discipline ontwikkelen en je depressie de baas worden

Yoga beoefenen draagt bij aan discipline. Je bent telkens 1 uur en 15 minuten bezig met actief je aandacht te trainen en te leren ontspannen. Dit vraagt inzet en kracht en daardoor ontwikkel je discipline.

Het ontwikkelen van discipline kan helpen om je depressie de baas te worden. Niet meer onder je depressie te leiden maar het gevecht met deze aandoening aan te gaan.

 

Bij yoga leer je te ontspannen

Bij de ontspanning tijdens de yoga gaat bijdragen aan het herstel van je depressie. Als je namelijk ontspant hebben lichaam en geest de tijd om te herstellen.

Daarnaast zijn er bij yoga ontspanning andere golflengtes in de hersenen aanwezig (theta golven) en komen er ander soort stofjes vrij in de hersenen. Deze stofjes en hersengolven maakt dat je tijdens de ontspanning (rustfase) weer energie krijgt wat bijdraagt om te herstellen van jou depressie. Om  is het de kunst om zowel fysiek als geestelijk te ontspannen.

 

Ontspannen door verschilsbewustwording

Ontspanning leer je door fysiek voldoende inspanning te leveren en na de fysieke inspanning bewust te leren ontspannen en navoelen. In de yoga wordt dit ook wel verschilsbewustwording genoemd.

Tijdens de les krijg je praktische instructies om lichaamsdelen aan te spannen en vervolgens weer te ontspannen. Tijdens de yoga oefeningen wordt er diep uitgeademd richting de buik (de buikademhaling). Deze ademhaling en verschilsbewustwording gaat helpen om anders met je depressie om te gaan.

Tijdens de yogales is er een duidelijke opbouw waarin er tussen elke houding een korte ontspanning plaats vindt. De les is zo opgebouwd dat er aan het einde van de yogales een grote ontspanning plaats vindt. Deze vorm van ontspanning wordt ook wel diepte ontspanning genoemd.

 

Door yoga leer je adempatronen te herkennen en dieper uit te ademen

Door tijdens de yoga regelmatig de aandacht naar de ademhaling te brengen kan onze houding tegenover de ademhaling ingrijpend veranderen. Je adempatronen leren kennen kan helpen om anders met depressieve gevoelens om te gaan.

Je zal leren dat elke emotie en elke gedraging een bepaald ademritme heeft. Door deze ritmes te leren herkennen met bijbehorende psychologische- en fysiologische kenmerken kan je een keuze krijgen om je tot deze patronen (depressie klachten) te verhouden.

Je leert bewust de ademhaling inzetten. De ademhaling gaat helpen om gemakkelijker je aandacht te richten en jou lichaam en geest (denken/voelen/emoties) tot rust te brengen. Een ademhaling die kan helpen om gemakkelijker te ontspannen en je aandacht te leren richten is de middenrifademhaling / buikademhaling.

Deze ademhaling passen we toe tijdens yoga en werkt effectief door op jou depressie. Je leert de buikwand ontspannen en dieper uit te ademen. Je zal merken dat je zware depressieve emoties gemakkelijker kan loslaten.

 

Bij yoga leer je mediteren

Door te mediteren zet je de hersenen in een ruststand. Deze ruststand werkt door tijdens de yoga en helpt om je depressie klachten anders te gaan ervaren. Als je mediteert ontspannen na enkele minuten de spieren.

Hersenonderzoek laat zien dat mediteren meer gammagolven (concentratie), alfagolven (ontspanning) en thètagolven (diepe ontspanning) produceren en bètagolven (actief denken) reduceren. Iemand die mediteert, heeft gelijkwaardige hersenactiviteit als van iemand die diep slaapt.

 

Bij mediteren oefenen we om bewust zonder oordeel te leren waarnemen

Je zal door te mediteren en yoga beoefenen bewust worden in hoeverre je werkelijk bewust bent. En als je je aandacht wilt richten of dat dan lukt.

Tijdens de yoga en meditatie oefenen we om de aandacht vol te houden met een open houding.  Zonder te oordelen en alleen maar waar te nemen. Wordt je bijvoorbeeld opstandig en boos op jezelf? Hoe zou het zijn het om eens niet direct op emoties of gedachten in te gaan?  Ze enkel waar te nemen, voor hoe ze op dat moment zijn?

Dit beoefenen we bij yoga en meditatie wat uiteindelijk bijdraagt om je depressie gedachten en emoties vanuit een ander perspectief te gaan ervaren.

Depressie

Depressie

Kort en krachtige uitleg om een depressie te herkennen. En 12 adviezen om goed van een depressie te herstellen.

Lees meer
Mindfulness verslaving

Mindfulness verslaving

Bij mindfulness leer je je aandacht richten en weer bewust keuzes te maken. Gedrag om te buigen en te stoppen met je verslaving. 

Lees meer
Zelfbeeld

Zelfbeeld

Ons zelfbeeld is heel belangrijk, het vormt de basis van ons handelen en het bepaalt hoe wij met andere communiceren.

Lees meer
Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.

Lees meer
Burnout herstel

Burnout herstel

Een zoektocht naar herstel van burnout en overspannen zijn. Praktische tips voor de beste aanpak voor het herstellen van een burnout.

Lees meer
Burnout

Burnout

Het herstel van een burnout verloopt in drie fasen. In iedere fase zijn er dingen die je kunt doen om het herstel van een burnout te bevorderen.

Lees meer

Praktijk gesloten
Heropening herfst 2024

Beste bezoeker / client,

De praktijk is gesloten wegens mijn sabbatical.

Na de zomer van 2024 wil ik mijn praktijkwerkzaamheden hervatten.
Dat zal zijn als ik een nieuwe ruimte heb gevonden en ingericht.

Als er een concrete openingsdatum is, zal dat hier vermeld worden.

Met hartelijke groet,

Rene Tobe

Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!