Nagatief zelfbeeld

Ons zelfbeeld is heel belangrijk, het vormt de basis van ons handelen en het bepaalt hoe wij met andere communiceren. We hebben aandacht, waardering en acceptatie nodig. Noodzakelijk voedsel om je te ontplooien, een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. De honger naar erkenning is dus een belangrijke drive om te doen en te laten. 

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 

 

Het zelfbeeld wordt gevormd door onze ervaringen

Krijg je vaak te horen dat je okay bent, laten andere merken dat ze blij met je zijn, dan groeit het zelfbeeld in positieve zin. Als we een positief zelfbeeld hebben dan durven we ons meer te laten zien, te profileren als een uniek onafhankelijk, zelfstandig en sociaal mens, die op dezelfde manier naar zijn medemens kijkt.

De “ik ben okay, jij bent okay”. Levenspositie zoals Eric Berne die beschreven heeft in de door hem ontwikkelde TA (Transactionele analyse).

 

Een negatief zelfbeeld heeft invloed in je gedrag naar anderen

Bij een negatief zelfbeeld rekken ons vaker terug, houden afstand enzovoort. Het levert vaak de levenspositie op van “ik ben niet okay, jij bent okay”.

Een positie die gevoed wordt door een overdosis aandacht voor zaken die minder goed verlopen. Een bevestiging dat je anders bent, niet okay bent. Het kan ook leiden tot een “klim allemaal maar de boom in” houding, zo van “ik ben okay, jij bent ook niet okay”.

Het kan nog erger als alle geloof in betere tijden uit het oog is verloren, het hoeft niet meer, het is niks en het zal ook niks meer worden. De levenshouding van “ik ben niet okay,jij bent niet okay”.

 

  • ik ben okay, jij bent okay
  • ik ben niet okay, jij bent okay
  • ik ben okay, jij bent niet okay
  • ik ben niet okay,jij bent ook niet okay
 

Je persoonlijkheid bezien vanuit drie egoposities

In de adolescentiefase, de meest bepalende fase in je leven, ben je meer dan gewoon bezig met je eigenheid, je toekomst, met verantwoording, met opgroeien, je weg vinden, autonoom en authentiek zijn (mooie termen voor jezelf zijn).

In deze fase kunnen er allerlei “stemmetjes” dolen door je hoofd, die zich ontwikkelen tot stukjes van onze persoonlijkheid. Een stemmetje dat je vertelt wat ervan jou verwacht mag worden, welke normen en waarden belangrijk zijn.

Een stemmetje dat pleit voor het spontane, het speelse. Een stemmetje dat gezond kritisch, rechtvaardig en wijs is. Dat een gezonde visie heeft, dat weet wat je nodig hebt op de korte en de lange termijn. Eric Berne, heeft die stemmetjes, deze stukjes van onze persoonlijkheid onderzocht. Hij spreekt over drie ego posities die ieder mens bezig:

  1. De ouder
  2. Het kind
  3. De gezonde volwassene / de wijze

 

Stemmetjes van je persoonlijkheid

De ouder

Deze egopositie omvat alles wat wij hebben aangeleerd in bijvoorbeeld onze opvoeding, thuis, op school, in de kerk, maar ook de waarden en normen van onze cultuur. Het bevat dus onze geboden en verboden. Het is het stemmetje dat ons verteld wat we moeten en mogen, een aangeleerde levensopvatting.

 

hoe het hoort en hoe het moet

Ouderstem: hoe het hoort en hoe het moet

 

Het kind

Deze egopositie omvat onze gevoelens. Dromen en verlangens, maar ook onze impulsen. Het stemmetje vertelt ons wat we graag willen; waar we blij van worden, onze gevoelsmatige levensopvatting. Het is iets wat naar buiten wil, ondergaan en ondernemen.

 

Wat we willen. Wat we voelen.

Kindstem: Wat we willen. Wat we voelen.

 

De gezonde volwassene / de wijze

Deze egopositie omvat ons objectief denken en toetst de realiteit door het verzamelen van informatie en het herzien van datgene wat ons is aangeleerd. Deze egopositie kan afstand nemen van wat we moeten en van wat we willen, om zich te focussen op datgene wat we daadwerkelijk kunnen.

Het is het stemmetje dat ons duidelijk maakt dat we iets kunnen en ons aanzet tot handelen. De volwassene is begrijpend en staat open voor nieuwe inzichten, die hij vervolgens kan omzetten in daden.

De gezonde volwassene hebben we nodig om te relativeren en beslissingen te nemen. De ouder om te leren, te beoordelen en te zorgen. Het kind om te voelen. De discussie tussen en ouder en kind om het juiste te doen.

 

Balans en evenwichtig leven

Je bent in balans als er een evenwichtig dialoog in zowel de ouder stem als de kindstem adequaat vertegenwoordigd zijn en je in staat bent het juiste te doen. Wijs te zijn, te doen wat goed voor jou is.

Kortom alle drie de ego-posities zijn even belangrijk en nuttig, ze hoeven niet veroordeeld of beoordeeld te worden. We zijn immers “heel” als alle drie in onze vertegenwoordigd zijn.

 

waarom-gedraag-ik-me-zo

Bij een negatief zelfbeeld heb je meestal een sterk ontwikkelde ouderstem.

Depressie

Depressie

Kort en krachtige uitleg om een depressie te herkennen. En 12 adviezen om goed van een depressie te herstellen.

Lees meer
Mindfulness verslaving

Mindfulness verslaving

Bij mindfulness leer je je aandacht richten en weer bewust keuzes te maken. Gedrag om te buigen en te stoppen met je verslaving. 

Lees meer
Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.

Lees meer
Burnout herstel

Burnout herstel

Een zoektocht naar herstel van burnout en overspannen zijn. Praktische tips voor de beste aanpak voor het herstellen van een burnout.

Lees meer
Burnout

Burnout

Het herstel van een burnout verloopt in drie fasen. In iedere fase zijn er dingen die je kunt doen om het herstel van een burnout te bevorderen.

Lees meer

Praktijk gesloten
Heropening herfst 2024

Beste bezoeker / client,

De praktijk is gesloten wegens mijn sabbatical.

Na de zomer van 2024 wil ik mijn praktijkwerkzaamheden hervatten.
Dat zal zijn als ik een nieuwe ruimte heb gevonden en ingericht.

Als er een concrete openingsdatum is, zal dat hier vermeld worden.

Met hartelijke groet,

Rene Tobe

Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!