Ik weet het niet meer

Als je last hebt van depressieve gevoelens, je eenzaam voelt, erg verdrietig bent, bang bent, of heel erg boos kan je het gevoel krijgen dat je geen oplossingen meer ziet. Je kan dan al gauw de gedachten krijgen “ik weet het niet meer”.

Deze “ik weet het niet meer” gedachte kan zo sterk worden dat hij letterlijk al je levenskracht en mogelijkheden om te dromen en kansen te zien weghaalt. Je hebt dan het gevoel alleen nog maar problemen te hebben.

 

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 

Een overvloed aan prikkels

Veel mensen kennen op een bepaalde manier dit gevoel. In de huidige tijd hebben veel mensen moeite om keuzes te maken en hun dag goed in te delen. Weten wat je wilt en overzicht bewaren is een hele kunst.

Er is een overvloed een prikkels, dingen die je moet doen of denkt te moeten doen. We leven in een maatschappij met eindeloze keuzes. Voordat je het weet is de dag weer voorbij en ben je niet toegekomen aan zaken die belangrijk voor je zijn.

Je hebt doelen nagejaagd die op het eerste gezicht misschien van belang leken, maar bij nader inzien niet echt toe deden of niet nodig waren geweest als je iets eerder maatregelen had getroffen. Je kan hierdoor voor het dilemma komen staan “ik weet het niet meer”.

 

Doelen opstellen met SMART

Het nut van doelen stellen is dat ze sturing geven. Ze geven handvatten aan de gedachten “ik weet het niet meer”. Op het moment dat je helder hebt wat je wilt doen, is het risico dat je afgeleid wordt en het niet meer weet kleiner;

Kort gezegd moeten doelen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

 

  • Beschrijf je doelen in concrete gedragstermen, dus zo dat je precies weet wat je moet doen om je doelen te behalen
  • Zorg dat je doel toetsbaar is, dat wil zeggen dat je het kunt evalueren.
  • Formuleer je doelen in positieve bewoordingen: benoem niet wat je niet wilt, maar benoem juist dat wat je wel wilt.
  • Zorg dat er een tijdspad is: deel het lange termijn doel op in kortere termijn doelen en dat mogelijk weer in nog kleinere stappen.
  • Zorg dat je doel haalbaar is, voor je eraan begint moet je zeker weten dat je doel weliswaar een uitdaging is, maar dat je het in principe moet kunnen halen.
  • Vermijd vage doelen bijvoorbeeld: “perfect zijn”.
  • Zorg dat het in jou mogelijkheden ligt om het doel te halen en dat je niet afhankelijk bent van iemands min of meer toevallige medewerking.
  • Zorg dat jij achter je doel staat. Probeer niet een doel te halen, omdat het leuk is voor anderen of omdat je denk dat andere vinden dat het zo hoort.

 

Weten hoe je het wel wilt

Hoe komt het toch dat wel altijd druk zijn, maar meestal niet met de zaken die we echt belangrijk vinden? Het gevoel dat de tijd tussen onze vingers weg glipt. Geen grip, geen regie.

Time management – goeroe Stephan Covery geeft aan dat het niet nodig is om de tijd naar je hand te zetten, doch, je kunt veel beter de tijd zetten naar je hart / de wijze in je.

Te weten hoe je het wel wilt, in plaats van hoe je het niet meer wilt. Bepaal daarom wat voor jou belangrijk is in jouw leven en richt je daarop. Dat is je koers, dat is je kompas en (kom)passie. Bijvoorbeeld: ik vind geluk, persoonlijke ontwikkeling, milieu, sociale contacten, gezondheid, carriere, enz. belangrijk. Dat is mijn koers, hier wil ik mijn energie en tijd aan besteden.

Als je namelijk weet wat je wilt en weet wat goed voor je is, kan je ervoor zorgen dat de gedachte “ik weet het niet meer” om wordt gebogen naar “ik weet het weer”!

 

Inzicht in je leven

ik-weet-het-niet-meer

Ik weet het niet meer | Grip op je leven door te weten wat je wilt, inzicht en je doelen helder in te delen.

 

Prioriteiten leren stellen met DUVA

Per dag zijn er diverse activiteiten die gedaan moeten worden. Er kunnen zoveel activiteiten op je lijstje staan dat je het niet meer weet.

Een valkuil kan dan zijn dat je teveel dingen wil aanpakken of dat je de activiteiten indeelt op prioriteit en lukraak ergens begint . Dit kan ervoor zorgen dat je planning in de war komt.

De DUVA methode is een hulpmiddel bij planning. Je kunt jezelf de volgende stellen voordat je iets in jouw planning opneemt:

 

D – Doen?

Dit zijn activiteiten die belangrijk en urgent zijn. Wanneer je deze activiteiten niet uit zou voeren heeft dit onmiddellijk een consequentie. Voor deze taak moet je de tijd nemen die nodig is.

U – Uitstellen?

Dit zijn activiteiten die belangrijk voor je zijn, maar die je ook op een later ingepland tijdstip kan worden gedaan. Dat betekent dat deze activiteiten kunnen worden uitgesteld. De begin en eindtijd van deze activiteit zou je kunnen inplannen.

V – Vuilnisbak?

Dit zijn activiteiten waar je of vanaf kunt zien, waaraan niets verloren gaat wanneer je het niet doen, of waarbij de opbrengsten van de activiteit niet in verhouding staat tot de extra inspanning die geleverd wordt.

A – Anderen?

Dit zijn activiteiten die wel moeten gebeuren, maar die niet persé door jezelf gedaan moeten worden. Deze taken zijn wellicht overdraagbaar aan anderen.

 

Hoe leer ik prioriteiten stellen?

Ik weet het niet meer | Hoe leer ik prioriteiten stellen?

 

Depressie

Depressie

Kort en krachtige uitleg om een depressie te herkennen. En 12 adviezen om goed van een depressie te herstellen.

Lees meer
Mindfulness verslaving

Mindfulness verslaving

Bij mindfulness leer je je aandacht richten en weer bewust keuzes te maken. Gedrag om te buigen en te stoppen met je verslaving. 

Lees meer
Zelfbeeld

Zelfbeeld

Ons zelfbeeld is heel belangrijk, het vormt de basis van ons handelen en het bepaalt hoe wij met andere communiceren.

Lees meer
Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.

Lees meer
Burnout herstel

Burnout herstel

Een zoektocht naar herstel van burnout en overspannen zijn. Praktische tips voor de beste aanpak voor het herstellen van een burnout.

Lees meer
Burnout

Burnout

Het herstel van een burnout verloopt in drie fasen. In iedere fase zijn er dingen die je kunt doen om het herstel van een burnout te bevorderen.

Lees meer

Praktijk gesloten
Heropening herfst 2024

Beste bezoeker / client,

De praktijk is gesloten wegens mijn sabbatical.

Na de zomer van 2024 wil ik mijn praktijkwerkzaamheden hervatten.
Dat zal zijn als ik een nieuwe ruimte heb gevonden en ingericht.

Als er een concrete openingsdatum is, zal dat hier vermeld worden.

Met hartelijke groet,

Rene Tobe

Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!