Mindfulness verslaving

Als je verslaafd bent heb je geen controle meer op de keuzes die je maakt. Je hebt het gevoel te worden geleefd en dat het verslavingsgedrag je overkomt. Om weer grip op je leven te krijgen is het belangrijk dat je leert herkennen wanneer verslavingsgedrag opkomt.  Voor het verslavingsgedrag zijn altijd bepaalde emoties, gedachten en gedragingen vooraf gegaan. Echter doordat je zo gefixeerd bent herken je deze patronen niet meer. Je bent alleen maar bezig om het verslavingsgedrag te bereiken.

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 

 

Een verslaving heeft een negatief effect op je zelfbeeld

Als het niet lukt om te stoppen met een bepaalde drug, bijvoorbeeld alcohol, wiet of ghb.  Of als je verslaafd bent aan bepaald gedrag denk hierbij aan gokken, het kopen van spullen of seksverslaving dan heb je het gevoel dat je de controle kwijt bent. Een verslaving heeft een negatief effect op je zelfbeeld.

Je hebt alles over om het kortstondige geluksgevoel te willen herhalen. Dit gedrag is het belangrijkste patroon bij een verslaving. Om dit verslavingsgedrag te bereiken verwaarloos je verschillende leefgebieden.  Denk hierbij bijvoorbeeld je zelf, je relatie(s), je kinderen, je financiën, je huishouden en je werk.

Het herhalen van de verslaving staat als eerste op je dagelijkse prioriteiten lijstje. Je denken, je voelen, je gedrag. In alles staat de verslaving centraal.

 

Mindfulness bij verslaving helpt

De mindfulness training leert je om bewust andere keuzes te maken die bijdragen aan het herstel van je verslaving. Door de beoefening ga je anders je gedrag, emoties en denken waarnemen.

Je wordt minder een slachtoffer en mindfulness draagt er uiteindelijk aan bij dat je positiever over je zelf gaat denken. Je leert door mindfulness om verslavingspatronen te herkennen en bewuste keuzes te maken op het moment dat je gedachten, je voelen en je gedrag worden beïnvloed door je verslaving.

 

verslaving mindfulness

De cyclus van verslavingsgedrag. Mindfulness helpt om je verslaving te doorbreken.

 

Wanneer ben je verslaafd?

Verslaving zou je kunnen omschrijven als in zijn greep zijn geraakt van een bepaald middel of van een bepaald gedrag. Dit gedrag of middel moet constant zorgen tot een bepaalde bevrediging.

In de verslaving is de behoefte om deze bevrediging te behalen bepalend voor verschillende levensgebieden. De verslaving zorgt er voor dat deze je beperkt in je levensvreugde, relaties en werk. Hoe heftiger de verslaving is hoe meer je met het verslavingsverdrag bezig bent, en hoe meer het de kwaliteit van jou leven bepaald.

 

Als de verslaving je vrijheid en jou welzijn beperkt, dan kan je spreken van een verslaving

Het maakt daarbij niet uit om welk middel of gedrag het gaat. Een gewoonte wordt een verslaving als:

  • Je vaker met de gewoonte bezig bent dan je zou willen;
  • Je niet kan stoppen met de gewoonte. En als je wilt stoppen dat dit tot een gespannen gevoel leidt;
  • De gewoonte vervelende gevolgen heeft voor je relaties, je werk en je conditie (ook geestelijk);
  • Als je de gewoonte gebruikt om met moeilijke situaties om te gaan;
  • Als de gewoonte vervelend wordt en hoe jij je leven leidt bepaald.

Als de gewoonte een verslaving wordt dan neemt je zelfvertrouwen. Hoe lager je zelfvertrouwen hoe meer de verslaving effect krijgt op het beleven van plezier en het vermogen om dagelijks goed te functioneren.

 

Wanneer bene je verslaafd?

Wanneer bene je verslaafd?

 

Verslaving stoppen met mindfulness

Meestal ben je al jaren bezig om te proberen het gedrag van de verslaving te stoppen. Het is een lange weg van leiden, dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Je hebt steeds meer het gevoel de regie kwijt te zijn over je eigen leven.

Je neemt je telkens voor om te stoppen met de verslaving. Maar enkele uren later (soms enkele dagen of een week) ga je weer verder met het gedrag of het gebruik van het genotsmiddel.

 

Falen om te stoppen kan leiden tot verdriet, boosheid en onvermogen

De pogingen om het verslavingsgedrag te stoppen en wat vervolgens telkens niet lukt heeft grote invloed op je zelfbeeld. Het stoppen met de verslaving is een weg geworden van veel leiden, verdriet, boosheid en onvermogen. Depressieve gevoelens en geen mogelijkheden meer zien komen dan ook vaak voor.

Je neemt telkens voor het anders te doen, maar voordat je het weet vertoon je het verslavingsgedrag alweer. Je bent dan ook de regie kwijt over je eigen leven. Je kan boos worden op je directe omgeving. Je raakt het contact met jezelf kwijt, familie, vrienden en relaties.

 

Mindfulness bij verslaving helpt

Mindfulness helpt om anders met anders met emoties, gedachten en gedragingen om te gaan. Mindfulness draagt bij om evenwicht te vinden tussen de slingerbewegingen van goede voornemens en terugval.

Bij mindfulness leer je je aandacht richten en weer bewust keuzes te maken. Niet meer toe te geven aan een directe impuls. Mindfulness toepassen op verslavingsgedrag leer je niet zomaar. Het zijn telkens kleine stapjes die je tijdens het beoefenen van mindfulness maakt.

Uiteindelijk zorgt de beoefening van mindfulness er wel voor dat je weer grip krijgt op de keuzes die je maakt. Je krijgt grip op je emoties, hoe je over jezelf denkt en je gedragingen.

 

Pijn onderdrukken met alcohol of seks

Pijn onderdrukken met alcohol of seks

 

Emoties en traumatische ervaringen uit het verleden

Er kunnen onder het verslavingsgedrag opgepotte emoties en traumatische ervaringen zitten die erkenning nodig hebben. Dit soort klachten kan je niet enkel met mindfulness oplossen. Je zal met deze emoties moeten leren werken.

Erover  leren praten hoe het leven tot nu toe is gelopen. Je moet zicht krijgen op de verbanden van jou leven. Snappen waarom het leven zoals gelopen, zoals het is gelopen. De verbanden snappen en overzien vanuit een helikopterview.

Mindfulness helpt om bewust te worden zonder waardeoordeel

De kunst van mindfulness is om over deze bewustwordingen niet een negatief of positief waardeoordeel te geven. De beoefening van mindfulness is te leren accepteren dat je alleen maar in het nu dingen kan veranderen.

En vanuit het nu andere keuzes kan maken. Het verleden kunnen we helaas niet meer veranderen. Wel kunnen we aan het verleden vorm aan geven in het nu. Je kan in de emoties gaan bewegen, je kan er uiting aan geven in een schilderij, je kan er in leren voelen zonder dat je er iets mee moet.

 

Herstel bij verslaving is een pittig proces

Maar het is wel haalbaar met behulp van de juiste coaching en realistische doelstellingen. Indien de emotionele en traumatische last je in dermate belemmerd om met mindfulness aan de slag te gaan kan er worden gekeken naar bijvoorbeeld EMDR (techniek om traumatische ervaringen te verwerken).

In combinatie met bijvoorbeeld ondersteuning vanuit medicatie. Als begeleider zal ik je bij dit proces ondersteunen en waar nodig maken we gebruik van mijn ketennetwerk en andere zorgprofessionals.

Smartphone, tablets kunnen ook zeer verslavend zijn.

Smartphone, tablets kunnen ook zeer verslavend zijn.

 

Wat leer je bij mindfulness?

Bij mindfulness leer je opmerkzaam te zijn, zonder te oordelen. Door opmerkzaam te zijn welke emoties, gedachten en gedragingen er in je omgaan kan je leren herkennen hoe het met je is.

Als je weet hoe met je is, ga je ook herkennen wanneer je beter in je vel zit en wanneer je je minder goed in je vel zit. Door bij mindfulness deze emotionele, gedachten en gedrag swings te leren herkennen, ga je ook leren herkennen wanneer de  neiging tot verslavingsgedrag opkomt.

 

De kunst is om verslavingsgedrag te leren om buigen

Ander gedrag voor het verslavingsgedrag in de plaats te zetten. Geertjan van Zessen noemt dit ook wel Heitjes voor karweitjes.

We gaan in de begeleiding echter niet beginnen bij het verslavingsgedrag. Je moet eerst leren weer goed voor jezelf te leren zorgen. Je zal moeten leren werken aan een positief zelfbeeld. Je bewust te worden dat je meer bent dan je verslaving.

Meestal heeft de verslaving zoveel invloed op je dagelijks leven, dat je van heel veel vanzelfsprekendheden niet meer bewust bent. Door juist aan de dagelijkse zaken / bezigheden aandacht te scheppen, ga je leren hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Dit heeft een positief effect op je zelfbeeld en je leert bewust keuzes te maken. De volgende stap is om dit ook op het verslavingsgedrag te leren toepassen.

 

Anders leren omgaan met craving (trekkende gevoel)

Naast bovenstaande gaat mindfulness bijdragen om anders met het trekkende gevoel (craving) om te gaan wat aanwezig is bij een verslaving. Dat trekkende gevoel ontstaat als je niet meer toegeeft aan je impuls.

Dit gedrag veranderen gaat in kleine stapjes. Je leert telkens iets beter om verslavingsgedrag te vervangen met gedrag dat meer voedend, rijk en prettig is.

De training vraagt geen bijzondere meditatie- of andere vaardigheden. Wel is een gerichte inzet en intentie belangrijk. Je krijgt alternatieve gedragspatronen immers niet aangereikt en die zal je zelf moeten gaan ontwikkelen. Ik zal je bij het proces persoonlijk begeleiden.

 

Mindfulness bij verslaving voor wie?

De begeleiding die ik geef is voor iedereen geschikt die anders met zijn verslavings patronen wil leren omgaan met behulp van mindfulness.

Verslavingen zoals een alcoholverslaving, drugsverslaving, medicijnverslaving, nicotineverslaving, eetverslaving, gokverslaving, werkverslaving, sportverslaving, seksverslaving, koopverslaving, gameverslaving, sociale media verslaving, smartphone verslaving of internetverslaving.

Depressie

Depressie

Kort en krachtige uitleg om een depressie te herkennen. En 12 adviezen om goed van een depressie te herstellen.

Lees meer
Zelfbeeld

Zelfbeeld

Ons zelfbeeld is heel belangrijk, het vormt de basis van ons handelen en het bepaalt hoe wij met andere communiceren.

Lees meer
Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.

Lees meer
Burnout herstel

Burnout herstel

Een zoektocht naar herstel van burnout en overspannen zijn. Praktische tips voor de beste aanpak voor het herstellen van een burnout.

Lees meer
Burnout

Burnout

Het herstel van een burnout verloopt in drie fasen. In iedere fase zijn er dingen die je kunt doen om het herstel van een burnout te bevorderen.

Lees meer

Praktijk gesloten
Heropening herfst 2024

Beste bezoeker / client,

De praktijk is gesloten wegens mijn sabbatical.

Na de zomer van 2024 wil ik mijn praktijkwerkzaamheden hervatten.
Dat zal zijn als ik een nieuwe ruimte heb gevonden en ingericht.

Als er een concrete openingsdatum is, zal dat hier vermeld worden.

Met hartelijke groet,

Rene Tobe

Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!