Intake

Alvorens de behandeling gestart kan worden zal een intakegesprek plaatsvinden. Een eerste intake gesprek duurt meestal 75 minuten.

Tijdens de intake wordt gevraagd een toestemmingverklaring en een tarief en behandelovereenkomst te lezen en te tekenen. Hierin staat onder andere beschreven wat de behandeling inhoudt, wat de kosten zijn, wat je dient te doen indien je verhinderd bent en hoe betaling van nota’s wordt afgehandeld.

 

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 

 • Inventarisatie van de klachten
 • Beknopte inventarisatie van de persoonlijke voorgeschiedenis/levensverhaal
 • Inventarisatie van huidige problemen/probleemsituaties ofwel problematische omstandigheden
 • Recente ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Inventarisatie van de copingstrategieen (manier van omgaan met problemen/klachten)

 

Behandelplan

Vervolgens wordt het voorgestelde behandelplan besproken. Het behandelplan is meestal een samenstelling van inzichten (psycho-educatie), adviezen en technieken/procedures  die direct of indirect kunnen leiden tot:
 • Vermindering van de klachten
 • Wijziging van de probleemsituatie
 • Wijziging van de copingstrategie en/of wijziging van persoonlijkheid(strekken)
Het behandelplan bestaat meestal uit een aantal inzichten, adviezen en technieken/oefeningen uit meerdere behandelvormen. Er wordt daarnaast in afstemming de behandelingsfrequentie bepaald.  

 • voorlichting (psycho-educatie);
 • individuele gesprekken;
 • inzichtstherapie;
 • actieve gedragsverandering;
 • stress regulatie;
 • ontspanningsoefeningen;
 • lichaamsoefeningen;
 • ademhalingstherapie;
 • trauma verwerking;
 • positiebepaling;
 • systeemgesprekken;
 • advies.

 • Mindfulness (bewustwordings-, ontspannings- en ademhalingstechnieken)
 • Lichaamswerk (o.a. leren openen en sluiten en stil staan bij en verhouden tot het gevoelsleven),
 • Cognitieve gedragstherapie (o.a. uitdagen van gedachten)
 • Schematherapie (ouder-kind schema)
 • Bio energetische analyse in combinatie met het kenschema (o.a. herkennen, erkennen, verkennen van gedragspatronen, gevoelens, lichaamshouding, bouw, beweging en ademhaling).

Hoe lang duurt een behandeling?

Een intake duurt 75 minuten; een vervolgbehandeling duurt 60 minuten.

 

Evaluatie

Na elke sessie vindt er afronding plaats, waarin eventuele oefeningen voor thuis worden doorgenomen en vragen worden beantwoord. Na 5 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats.

 

Afsluiting en nazorg

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zul je merken dat u de problemen waarvoor je aanklopte weer zelf kunt hanteren. Het behandeltraject wordt geëvalueerd en er wordt een aangezet gemaakt voor afronding van de behandeling.

Meestal lukt het na de behandeling je gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek.

Ook kan worden doorverwezen naar een andere instantie. Doorverwijzing vindt altijd plaats via de huisarts.

 

Klachten(regeling)

Heb je een klacht, bespreek deze dan. Indien we er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met het NFG voor verdere informatie zie de klachtregeling.

Praktijk gesloten
Heropening herfst 2024

Beste bezoeker / client,

De praktijk is gesloten wegens mijn sabbatical.

Na de zomer van 2024 wil ik mijn praktijkwerkzaamheden hervatten.
Dat zal zijn als ik een nieuwe ruimte heb gevonden en ingericht.

Als er een concrete openingsdatum is, zal dat hier vermeld worden.

Met hartelijke groet,

Rene Tobe

Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!